donderdag 9 april 2015

Hij houdt van me, hij houdt niet van me....

Ik ken Hem niet...

Je kent het wel, het spelletje met het madeliefje. “Hij houdt van me, hij houdt niet van me, hij houdt van me…” Ik moest er aan denken bij het lezen van de verhalen over Petrus. Petrus die Jezus drie keer verloochende voordat de haan kraaide. “Die Jezus, die ken ik niet!” In Johannes 21 lezen we een verhaal vlak na de opstanding. En in dat verhaal vraagt Jezus drie keer aan Petrus: “Houd je van me, Petrus?” en drie keer antwoordt Petrus: “Ja, Heer, ik houd van U!”
Hoe snel kan het veranderen in een mensenleven!  


Houd ik genoeg van Hem?

Ik vind het een indringend verhaal. Confronterend. Hoe vaak zijn we zelf de verloochende Petrus in ons leven? Hoe vaak hebben we gezegd Jezus niet te kennen? En hoe vaak hebben we gezegd dat we van Hem houden? Wat zou ik zeggen en wat zou ik voelen als Jezus mij aankeek en me drie keer vroeg: “Annemieke, heb je me lief?” “Ja, Heer echt!”, zou ik roepen.  “En al die keren dan dat je me verloochende in je leven. Heb je me echt lief?” “Ja, Heer.” “En al die keren dat ik je vroeg iets voor me te doen en het niet deed? Weet je het zeker, heb je me echt lief?“ “Ja, Heer, ik weet het zeker…..”

Jezus liefhebben. Soms zingt het zo makkelijk weg. Ken je dat lied : “Mijn Jezus, ik hou van U, ik noem U mijn Vriend. Want U nam de straf op U die ik had verdiend. De grote Verlosser, mijn Redder bent U;'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.” En dan denk ik. Is dat zo? Heb ik nooit meer van Jezus gehouden dan nu? En wat is dat: van Jezus houden? Hoe meet ik dat? Houd ik genoeg van Hem?

Meten

Hoe menselijk is het om onszelf te willen meten. Meten is tenslotte vergelijken. Want is een meter veel of weinig? Dat weet je alleen als je het met iets kunt vergelijken. En dat is precies wat Petrus in dit verhaal dan ook doet. Hoe weet hij of hij genoeg van Jezus houdt? Jezus zegt hem: “Weid mijn schapen en volg mij.”  Maar Petrus denkt, is dat genoeg? Is dat veel of weinig? En Petrus kijkt naar Johannes: “En hij dan? Hoe staat het met zijn leven? Wat gaat er met hem gebeuren?” Jezus antwoordt: “Dat is niet jouw zaak. Jij moet mij volgen, Petrus!”

Het is een verhaal dat me elk jaar weer stilzet. Wat vraagt Jezus van mij om Hem te volgen? Houd ik genoeg van Hem? Misschien ken je de Duitse uitdrukking: “Was sich liebt das neckt sich” Wie van elkaar houdt, die irriteert elkaar ook, doet elkaar pijn. Ja, als je intiem met elkaar omgaat, dan confronteer je elkaar ook. Dan legt het je tekortkomingen bloot. Dan komt het soms heel dichtbij. Ik geloof dat dat ook met Jezus zo is. Hoe intiemer je met Hem om gaat, hoe meer Hij bloot legt in je leven. Hoe meer je geconfronteerd wordt met je tekortkomingen, met de zwakke kanten van jezelf. En misschien zorgt dat ook wel voor een haat-liefde verhouding. Ik houd van U, ik houd niet van U, ik houd van U. Jezus zit ons soms zeer na op de huid in zijn prediking. Het wijst ons feilloos onze zere plekken aan en dat is soms best irritant. Ook in dit verhaal. Hoe makkelijk is het onze ogen op de ander te richten. Hoe makkelijk is het je af te vragen of de ander het wel goed doet. Hoe makkelijk is het om je bezig te houden met het (geloofs)leven van een ander. Houdt hij of zij wel genoeg van Jezus? Volgt hij of zij Jezus wel genoeg? Maar Jezus zegt: “Ik wil dat jij mij volgt. Ik wil dat jij van me houdt. Het doet er niet toe, wat die ander doet. Want ik vraag je niet te kijken naar die ander. Ik vraag je te kijken naar jezelf en naar Mij. Het gaat om ons beiden. Jij en Ik. Ons samen.”
Jezus en ik. Jezus en jij. En dan komt die vraag wel heel dichtbij: “Houd je van me?”

Diep

Jezus vraagt ons niet om perfect te zijn. Jezus vraagt ons niet om alles goed te doen. Jezus vraagt ons niet om prestatie. Hij vraagt ons simpel: “Volg mij” en Hij vraagt ons de meest confronterende vraag die iemand kan stellen: “Houd je van me? Houd je echt van me?” En dat gaat diep. Dat gaat veel dieper dan een paar goede dingen doen. Veel dieper dan “ja hoor, ik vind U best aardig.”
Ik denk weer aan dat madeliefje: Ik houd van Hem, ik houd niet van Hem. En ik hoop dat dat laatste blaadje zal zijn: Ik houd van Hem. Overtuigend. Onmeetbaar.   Johannes 21: 15-22 
     [15] Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ [16] Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ [17] en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. [18] Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ [19] Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’

 [20] Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hen volgde – de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou verraden. [21] Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: ‘En wat gebeurt er met hem, Heer?’ [22] Maar Jezus antwoordde: ‘Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet mij volgen.’ Meer weten over Jezus? Meld je aan voor de gratis cursus WaaromJezus? of bezoek de website IkzoekGod.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten