donderdag 10 april 2014

Het "Johannes10-momentje"

Mijn man moet soms erg om mij lachen. Gelukkig maar, denk ik dan. Huilen was slechter geweest. Hij moet lachen, omdat ik soms in cryptische termen spreek. Kijkt me dan niets begrijpend aan, haalt zijn schouders op en geeft me een kus of een aai over mijn hoofd. Zo van “Het komt wel een keer goed met je”. Cryptische termen, dat zijn meestal getallen.  “Wow, we zongen opwekking 474. Zo mooi!” of “Ik las vandaag Lucas 18. Dat raakte me.” of “Een vriend mailde me Psalm 28:1. Snap jij waarom?”. En zo kwam ik op een dag, vrolijk en enthousiast als ik altijd ben, thuis en zei ik opgewekt en een beetje te hard tegen mijn man: “Vandaag op de dijk had ik echt een Johannes10-momentje!” En ik kreeg weer die blik…..

’s Morgens ging ik naar mijn werk. Ik nam tram 25 en liep het laatste stukje op de Smeetslandsedijk (Rotterdam) naar het verpleeghuis waar ik werk. Tot mijn grote verbazing kwam ik een enorme kudde schapen tegen. In de gauwigheid telde ik er ruim 150. Middenin Rotterdam, in Lombardijen. Dat is een soort paradoxaal gevoel. Je loopt in een achterstandswijk van Rotterdam en wordt geconfronteerd met ruim 150 schapen. Een soort van: dit past niet. En toen had ik dus mijn Johannes10-momentje!Voor bij wie nu niet direct een belletje gaat rinkelen, even twee stukken uit Johannes 10:

‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.’ Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde.

11 Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 12 Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; 13 de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. 14 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, 15 zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.

Er is er maar één die zoveel om zijn schapen geeft, dat Hij Zijn leven wilde geven voor Zijn schapen, onze Here Jezus Christus. Wij mogen met Hem wandelen en wij mogen luisteren naar die vertrouwde stem. Maar dan is er ook die wolf, die alles doet om die schapen uiteen te drijven. Maar als je de echte Herder volgt en luistert naar die ene stem, kan niets je van Hem afhouden en weghouden van Zijn liefdevolle zorg en bescherming. Loop weg van die vreemde stem! Loop hard weg!
Terwijl ik naar die schapen stond te kijken, dacht ik na over die wolf. En het weglopen van die vreemde stem. Eigenlijk denk ik liever na over de Herder, maar ik werd even bepaald door die wolf. Ik dacht meteen Mattheus 10:16! (Voor wie het nu even niet weet: 16 Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif.) De Bijbel is heel duidelijk. Wees op je hoede. De wereld kent vele verleidingen en verleiders. Vele valse leraren en rovers. Let op! Volg alleen die ene stem, de stem van de Herder! En loop weg van die vreemde stem. Ja, wat is de wereld vol van vreemde stemmen, die je af proberen te houden van het volgen van Jezus. 

Ik keek weer naar die kudde blatende schapen. Dacht een tijdje na over de wolf en de verleidingen van de wereld. Keek weer naar die vredige kudde schapen. Onschuldig herkauwend en het gras op de dijk kortwiekend. Wat een leven! Dat is het leven dat Jezus ons wil geven als we ons aan Hem toevertrouwen. Veilig in de kudde, alleen de stem van onze Heer en Heiland volgend. Ontspannen en rustig. Zelfs als je door de storm gaat. Zelfs als er allerlei andere stemmen om je heen roepen. 
En ik dacht meteen: "Opwekking 245!"
Heer, laat alle andere stemmen in mij zwijgen!  


Opwekking 245


Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon,
vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U, met heilig ontzag,
als uw Geest ons trekt tot U.

Rein door uw zuiver bloed, met zekerheid
dat wij geborgen in uw liefde zijn.
Staan wij vrijmoedig hier
en antwoordt ons hart
op de roepstem van uw Geest.

Heer, ik wil horen uw zachte stem.
Laat and're stemmen in mij zwijgen.
Open mijn ogen, Heer opdat ik het licht
van uw aangezicht zal zien.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten