dinsdag 29 maart 2016

Twijfelaars en ongelovigen

Twijfel

Wie heeft er nooit twijfels? Soms lijkt het wel als of je als gelovige geen twijfels mag hebben of vragen mag stellen. “Twijfelen bevestigt ongeloof.” Het is een uitspraak die ik met enige regelmaat te horen krijg. En het liefst wordt er die tekst uit Jacobus 1: 6 bij geciteerd:” Wie twijfelt is als een golf in de zee, die door de wind heen en weer bewogen wordt.” Ik heb daar vaak over nagedacht. Als ik twijfel, als God ver lijkt, als ik niet precies kan napraten wat anderen menen dat ik moet geloven, is dat dan ongeloof?

Jezus neemt de twijfelaar serieus

We bevinden ons in de tijd na Pasen. En in de Bijbel lezen we dan de verhalen over de verschijningen van Jezus. Ik vind het prachtige verhalen. Ze staan vol twijfel en ongeloof. Dat lucht altijd op. Als de leerlingen twijfelden, terwijl ze het allemaal zelf meegemaakt hadden en Jezus niet herkenden, ook al stond Hij voor hen, hoe legitiem is het dan om af en toe een twijfelbui te hebben? Het mooie van die verhalen vind ik tegelijkertijd ook dat Jezus het er niet bij laat. Jezus lijkt steeds weer zoiets te zeggen als: “Twijfel je? Dan moet je eens even goed naar me luisteren en vooral ook naar me kijken.” Jezus breekt het brood. Jezus laat zijn handen en voeten zien. Jezus neemt de twijfelaar zo serieus, dat Hij meteen rigoureus een einde maakt aan de vertwijfeling. In de ontmoeting met Jezus worden ogen geopend, gaan blinden zien, stomme horen en twijfelaars geloven.

Ontmoet Jezus

Het hele Evangelie is een uitnodiging om naar Jezus toe te gaan en Hem te ontmoeten. Hij zegt: Kom naar mij allen die vermoeid en belast zijn…En voor mijn gevoel zegt Hij ook zoiets als: “Kom naar mij allen die het niet kunnen geloven. Kom naar mij, allen die twijfelen en zich vertwijfeld afvragen waar God toch is in deze gebroken wereld. Waar Hij was bij de aanslagen in Brussel en Pakistan, waar Hij is in Syrië.” Het hele Evangelie daagt ons uit. Twijfelaars en ongelovigen, als je wilt weten waar God is in deze wereld, ga naar Jezus en ontmoet Hem en Hij zal je ogen openen.

Het wagen met Jezus

In de Rooms-Katholieke kerk wordt vaak gesproken over het mysterie van het geloof. Over het geheim van het geloof. Dat geheim ligt niet in regeltjes of in onze pogingen het goed te doen en het geloof te doorgronden. Dat geheim ligt in Jezus zelf. Jezus als de weg naar de Vader. De waarheid is een persoon waarin het grote geheim verborgen ligt. Het geloof is geen pasklaar antwoord op al je vragen. Het geloof is een uitnodiging om het te wagen, te wagen met Jezus. Ga op weg en ontmoet Hem.
Twijfels veranderen in geloof?

Jezus ontmoeten? Hoe dan? Ik moest denken aan een klein briefje dat mijn dochter van 9 in mijn gebedsschrift stopte. Daar stond op: “Jezus, mijn hart is vol van Uw liefde.” Ik kan veel zeggen over Jezus ontmoeten, maar ik wil het bij de eenvoudige woorden van mijn dochter houden. Een kinderlijk geloof. Jezus toelaten in je hart, in je leven. Heer, ik houd van U. Ik wil met U leven. Ook als ik het leven niet begrijp, als ik vragen heb en twijfels. Ik wil naar U blijven kijken. Wilt U mijn twijfels veranderen in geloof? Ik waag het er op! 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten